ZAREZERWUJ NASZ TOR. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Rezerwacja telefoniczna

(089)535 42 84

Facebook

Polub nasz fanpage

Za każde polubienie i udostępnienie naszego profilu dostaniesz po 5% zniżki na gr.

Punktacja

STRIKE - wszystkie 10 kręgli, stracone za pierwszym razem. Gracz otrzymuje maksymalną liczbę - 10 punktów oraz dodatkową łączną liczbę punktów, zdobytych podczas dwóch następnych rzutów kulą.
SPARE - wszystkie 10 kręgli strącone w jednej rundzie. Gracz otrzymuje 10 punktów za rundę oraz dodatkowo liczbę punktów, zdobytych podczas następnego rzutu.
OPEN FRAME - w trakcie jednej rundy nie zostały stracone wszystkie kręgle. Gracz otrzymuje tyle punktów, ile stracił kręgli.
MISS - gracz w ogóle nie trafia w kręgle w trakcie rundy.
Najwyższy możliwy do uzyskania wynik po rozegraniu jednej gry (10 rund) to 300 punktów - za 10 potrójnych STRIKÓW.

      Gra składa się z 10 frame (rund). Na początku każdej frame (kolejki) gracz stara się strącić wszystkie kręgle. Jeśli próba się powiedzie, wtedy rezultat to tzw. strike  I frame (runda) jest zakończona. Jeśli po pierwszym rzucie pozostały niestrącone kręgle, odbywa się drugi rzut. Jeśli podczas  drugiego rzutu zostały strącone wszystkie kręgle, wtedy jest to tzw. „spare" . Jeśli po drugim rzucie nadal pozostały nie-strącone kręgle, wtedy wynik to tzw."open frame". Gracz zdobywa tylko tyle punktów ile strącił kręgli. Kiedy gracz zdobędzie spare . otrzymuje 10 dodatkowych punktów plus liczbę kręgli strąconych w następnym rzucie.Dopiero w następnej kolejce wynik zostaje wpisany w tabelę.Np. gracz, który po uzyskaniu spare strąci 6 kręgli w kolejnym rzucie, otrzymuje 6 punktów plus 10 punktów za spare. W takiej sytuacji wynik wynosi 16 punktów. Za strike można uzyskać 10 punktów plus liczba punktów uzyskana w dwóch następnych rzutach. Można więc powiedzieć, że jeśli po zdobyciu strike następuje frame, w której gracz strąca 5 kręgli w pierwszym rzucie i następne 3 w drugim rzucie, wówczas strike będzie miał wartość 10+5+3, czyli ogólny wynik to 18 punktów. Punkty z każdej frame są dodawane do poprzedniej , aż do uzyskania ostatecznej liczby punktów po 10 frames. Jeśli w ostatniej kolejce zostanie zdobyty spare, konieczny jest dodatkowy rzut, aby określić, ile będzie warty spare. Jeśli w 10 frame (kolejce) pojawi się strike. z tego samego powodu konieczne są dodatkowe dwa rzuty, aby określić końcowy wynik.

FOUL SPLIT
DODATKOWE PUNKTY
System punktacji to nie jest prosty rachunek strąconych kręgli. Właśnie spares i strikes umożliwiają uzyskanie dodatkowych punktów. System punktacji sowicie nagradza kolejne strikes. W rzeczywistości, naprawdę wysoki wynik - ponad 200 punktów - jest możliwy tylko dzięki kolejnym strikes. Gra w kręgle, jako rzucanie stosunkowo dużą i ciężką kulą w ustawione kręgle, to świetna rozrywka. Natomiast, jeśli spojrzymy na grę w kręgle (bowling), jako na współzawodnictwo, staje się to prawdziwym wyzwaniem. Strącenie maksymalne liczby kręgli to nasz główny cel.
Osiągnięcie tego celu wymaga pracy nad techniką rzutu, jednak podstawową umiejętnością jest dokładność i celność rzutu. Aby zdobyć strike, prawie zawsze konieczne jest uderzenie w kręgla wiodącego (głównego), ustawionego na pierwszej pozycji w stosunku do gracza. Praworęczni gracze powinni celować w jego prawą stronę (lewa strona kręgla dla leworęcznych graczy). To miejsce zwane jest „kieszenią". „Uderzyć w kieszeń" znaczy odpowiednio skierować kulę tak, aby uderzyła w miejsce, wielkości 5 cm,  położone w odległości 18 m. Jest to bardzo dobry test zręcznościowy. Następnym ważnym elementem jest siła uderzenia, jaką posiada kula podczas zetknięcia z wiodącym kręglem. Sita uderzenia kuli wyznaczana jest przez wagę kuli i szybkość jaką posiada. Ważnym czynnikiem jest również kąt, pod którym kula uderza w „kieszeń". Parę stów ostrzeżenia. Ciężka kula rzucona z dużą siłą nie spełni swojego zadania, jeśli rzut jest nie dokładny. Lepiej użyć lżejszej kuli i rzucać z mniejszą siłą, przy czym maksymalnie skoncentrować się na technice rzutu. Najlepsi gracze nie starają się rzucić kulą dokładnie po prostej linii. Zamiarem ich jest tak rzucić kulą, aby biegła ona pod pewnym kątem, tzn. aby tor kuli byt zagięty. Praworęczni gracze rzucają  kulą od prawej do lewej, natomiast leworęczni odwrotnie.Wszystkie tory mogą wyglądać tak samo, ale nie zawsze taka sama technika rzutu daje dobre rezultaty  na każdym torze. Podobnie jak opona samochodowa na drodze, sita trakcji wytworzona miedzy kulą, a torem oddzia-tywuje na sposób, w jaki toczy się kula, a tym samym na kąt, jaki przybiera tor biegnącej kuli. Naprawdę, strącanie kręgli nie jest skomplikowane, ale im lepsze są twoje rzuty, tym hardziej 
fascynująca staje się gra.